Konsultacje dot. autobusów elektrycznychInformujemy, że w dniach od 6 do 27 grudnia b.r. przeprowadzane są konsultacje społeczne projektu dokumentu "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej dla miasta Gdyni". Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski, a do udziału w nich są uprawnieni wszyscy mieszkańcy Miasta Gdyni.

Projekt dokumentu jest dostępny:

  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni www.gdynia.pl/bip (wejście przez zakładkę "Inne" - Komunikaty),
  • na stronie internetowej www.2030.gdynia.pl,
  • w Wydziale Strategii w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, IV piętro, pokój 438, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Uwagi do projektu dokumentu można składać w następujący sposób:

  1. ustnie do protokołu dokumentu w Wydziale Strategii w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, IV piętro, pokój 438, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00,
  2. za pośrednictwem formularza konsultacyjnego przesyłanego drogą elektroniczną na adres wydz.strategii@gdynia.pl lub korespondencyjnie na adres: Wydział Strategii Urząd Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Zapraszamy do udziału w konsultacjach i zgłaszania swoich uwag.
 

projekt_strategii formularz_skladania_uwag
projekt dokumentu
"Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów
zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej dla
Miasta Gdyni"
formularz składania uwag